همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد پــــوریـــا ولــــی نابود شدند و بازیکن .pat o mat. توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر پوریاولی-پویا-سهیل ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم .pat o mat. و اتحاد پــــوریـــا ولــــی ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.

وضعیت

شروع : ‏1398/06/02       پایان : ‏1398/08/28       3332 بازیکن       نوع : اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [490, -495] ‏1398/08/22 18:17:10 غارت شده .pat o mat. ‏1398/08/22 23:38:02
2 .pat o mat. میثم-صادق-رضا-احسان ‏1398/08/22 23:38:56 انتقال داده شده be yad adel va moji ‏1398/08/23 00:13:22
3 be yad adel va moji AFSHAR-MOSTAFA-HADI ‏1398/08/23 00:13:22 انتقال داده شده error1995 ‏1398/08/23 00:22:29
4 error1995 Ali Sosaniii-Rozebe ‏1398/08/23 00:22:29 انتقال داده شده manager. ‏1398/08/23 01:05:37
5 manager. سهیل علی سامان ‏1398/08/23 01:15:52 انتقال داده شده .pat o mat. ‏1398/08/23 01:46:43
6 .pat o mat. _12_hh ‏1398/08/23 01:46:43 انتقال داده شده هوش مصنوعی ‏1398/08/23 09:29:03
7 هوش مصنوعی --9-- ‏1398/08/23 09:29:03 انتقال داده شده dj h ‏1398/08/23 09:49:21
8 dj h احسان Kingofkings ‏1398/08/23 09:49:21 انتقال داده شده .pat o mat. ‏1398/08/23 11:38:27
9 .pat o mat. پوریاولی-پویا-سهیل ‏1398/08/23 11:38:27 انتقال داده شده dj h ‏1398/08/23 12:36:49
10 dj h رضاافشین/آرمین/پویان ‏1398/08/23 12:36:49 انتقال داده شده manager. ‏1398/08/23 14:16:56
11 manager. کتیبه ‏1398/08/23 14:16:56 انتقال داده شده dj h ‏1398/08/23 15:40:14
12 dj h رضاافشین/آرمین/پویان ‏1398/08/23 15:40:14 انتقال داده شده hate life ‏1398/08/23 17:09:44
13 hate life **10** ‏1398/08/23 17:09:44 انتقال داده شده ethernet ‏1398/08/23 20:39:30
14 ethernet H*Salvatore ‏1398/08/23 20:39:30 انتقال داده شده error1995 ‏1398/08/23 21:40:47
15 error1995 ԼƠƠƠƬЄƦƧ ‏1398/08/23 21:40:47 انتقال داده شده ethernet ‏1398/08/24 00:17:00
16 ethernet Sba ~ h.palad ‏1398/08/24 00:17:00 انتقال داده شده .pat o mat. ‏1398/08/24 03:26:51
17 .pat o mat. پوریاولی-پویا-سهیل ‏1398/08/24 03:26:51 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 .mavara. A F S H A R تسخیر
2 ʍƦ.øπε 10 بیچارتون میکنم تسخیر
3 be yad adel va moji 00:00:17 پــــوریـــا ولــــی تسخیر
4 hate life hate life's city (13) من مرد تنهای شبم تسخیر
5 adam cyrus Unstopable 13 پــــوریـــا ولـــی تسخیر
6 58+9+6 جوکار/Sevi/ممدمایکل heroes+azerbayjan تسخیر
7 malavene tanbal F16 پــــوریـــا ولــــی تسخیر
8 .pat o mat. .pat o mat.'s city (21) پــــوریـــا ولــــی تسخیر
9 malavene tanbal malavene tanbal's city (21) پــــوریـــا ولــــی تسخیر
10 adam cyrus Unstopable 9 پــــوریـــا ولـــی تسخیر
11 .mavara. .mavara.'s city (7) تسخیر
12 be yad adel va moji 00:00:14 پــــوریـــا ولــــی تسخیر
13 .mavara. A F S H A R محافظت
14 ethernet Sba ~ h.palad پــــوریـــا ولــــی محافظت
15 hate life **6** من مرد تنهای شبم محافظت
16 ʍƦ.øπε 3 بیچارتون میکنم محافظت
17 dj h Kingofkings&Michael heroes+azerbayjan محافظت
18 manager. dani312-h zoubin پــــوریـــا ولــــی محافظت
19 ethernet H*Salvatore پــــوریـــا ولــــی محافظت
#بازیکناتحاد
1 error1995 پــــوریـــا ولــــی
2 be yad adel va moji پــــوریـــا ولــــی
3 malavene tanbal پــــوریـــا ولــــی
4 hate life من مرد تنهای شبم
5 error1995 پــــوریـــا ولــــی
6 ethernet پــــوریـــا ولــــی
7 dj h heroes+azerbayjan
8 be yad adel va moji پــــوریـــا ولــــی
9 خفن باز heroes+azerbayjan
10 darkness پــــوریـــا ولـــی
11 manager. پــــوریـــا ولــــی
12 کلانتـر heroes+azerbayjan
13 کلانتـر heroes+azerbayjan
14 manager. پــــوریـــا ولــــی
15 خفن باز heroes+azerbayjan
16 کلانتـر heroes+azerbayjan
17 momomomo1949 heroes+azerbayjan
18 58+9+6 heroes+azerbayjan
19 .mavara.
20 hate life من مرد تنهای شبم
21 dj h heroes+azerbayjan
22 saman058 ez ez end end
23 خفن باز heroes+azerbayjan
24 1362سالار شهیدان heroes+azerbayjan
25 error1995 پــــوریـــا ولــــی
26 error1995 پــــوریـــا ولــــی
27 saman058 ez ez end end
28 momomomo1949 heroes+azerbayjan
29 کلانتـر heroes+azerbayjan
30 error1995 پــــوریـــا ولــــی
31 هوش مصنوعی پــــوریـــا ولــــی
32 be yad adel va moji پــــوریـــا ولــــی
33 be yad adel va moji پــــوریـــا ولــــی
34 king_تزار 11111
35 malavene tanbal پــــوریـــا ولــــی
36 be yad adel va moji پــــوریـــا ولــــی
37 error1995 پــــوریـــا ولــــی
38 هوش مصنوعی پــــوریـــا ولــــی
39 .pat o mat. پــــوریـــا ولــــی
40 be yad adel va moji پــــوریـــا ولــــی
41 کلانتـر heroes+azerbayjan
42 خفن باز heroes+azerbayjan
43 dj h heroes+azerbayjan
44 کلانتـر heroes+azerbayjan
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین .pat o mat.
مهاجمین be yad adel va moji
مهاجمین nopo99
مهاجمین hate life
مهاجمین tabarrokk
مهاجمین brave migmig
مهاجمین pianoo
مهاجمین کویر لوت
مهاجمین ethernet
مهاجمین موهیـکان
@مدافعین
مهاجمین be yad adel va moji
مهاجمین tarasht
مهاجمین haj hashm ali ahmdi nordini asl
مهاجمین sheamus32
مهاجمین رفتگرمحله
مهاجمین taherrahim
مهاجمین loptop16tomani
مهاجمین .pat o mat.
@غارت کنندگان
مهاجمین be yad adel va moji
مهاجمین .pat o mat.
مهاجمین hate life
مهاجمین malavene tanbal
مهاجمین ethernet
مهاجمین error1995
مهاجمین لورل-هاردی
مهاجمین nopo99
مهاجمین __si7__
مهاجمین darkness
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین be yad adel va moji
مهاجمین ethernet
مهاجمین malavene tanbal
مهاجمین .pat o mat.
مهاجمین error1995
مهاجمین لورل-هاردی
مهاجمین firestorm
مهاجمین dj h
مهاجمین خفن باز
مهاجمین hate life

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 manager. 11027361
2 خفن باز 10768563
3 ethernet 9261473
4 dj h 7204462
5 .pat o mat. 6787248
6 error1995 6151162
7 be yad adel va moji 5927807
8 hate life 3907772
9 malavene tanbal 3445965
10 58+9+6 3291291

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 کلانتـر 5746849
2 ʍƦ.øπε 4940428
3 هوش مصنوعی 4657243
4 firestorm 4389117
5 .pat o mat. 4169402
6 به یاد کماندار 2042475
7 manager. 1556351
8 mamadsooski 1355618
9 be yad adel va moji 1234842
10 momomomo1949 1185899

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 dj h 46871683599
2 خفن باز 44461483753
3 .pat o mat. 40183873080
4 be yad adel va moji 39027490832
5 manager. 36089389227
6 ethernet 32801283579
7 hate life 28937635046
8 malavene tanbal 25414878120
9 error1995 23856046202
10 هوش مصنوعی 20328139680

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 dj h 39841
2 .pat o mat. 33191
3 manager. 27452
4 be yad adel va moji 25889
5 خفن باز 25865
6 ethernet 24040
7 malavene tanbal 22645
8 mehdi13986 21411
9 error1995 20460
10 هوش مصنوعی 18777

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 heroes+azerbayjan 51151519
2 پــــوریـــا ولــــی 24021469
3 پــــوریـــا ولـــی 19532382
4 گـــارد جـاویـدان 3944407
5 من مرد تنهای شبم 3907772
6 من سامی علی ،شما همه 3833742
7 heroes+azerbayjan* 3765131
8 ez ez end end 2235012
9 *heroes+azerbayjan* 2122732
10 بیچارتون میکنم 1343348

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 heroes+azerbayjan 14958713
2 پــــوریـــا ولــــی 10047935
3 بیچارتون میکنم 5358277
4 پــــوریـــا ولـــی 2429373
5 من مرد تنهای شبم 992510
6 کوروش بزرگ 927104
7 friends 721426
8 گـــارد جـاویـدان 665037
9 heroes+azerbayjan* 549717
10 *heroes+azerbayjan* 373740

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 heroes+azerbayjan 142851660902
2 پــــوریـــا ولـــی 136841939446
3 پــــوریـــا ولــــی 60522902663
4 من مرد تنهای شبم 28936786628
5 من سامی علی ،شما همه 9843541846
6 ez ez end end 6201404113
7 گـــارد جـاویـدان 5674687567
8 رفقای قدیمی 3267500610
9 بیچارتون میکنم 2346686715
10 heroes+azerbayjan* 2220138458

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 heroes+azerbayjan 513968
2 پــــوریـــا ولــــی 172454
3 پــــوریـــا ولـــی 144831
4 heroes+azerbayjan* 47681
5 گـــارد جـاویـدان 37502
6 *heroes+azerbayjan* 28443
7 no name 26580
8 من مرد تنهای شبم 17580
9 ez ez end end 14820
10 ** ارتش طلایی ** 12325

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 3561

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 2250 % 63
نجار 221 % 6
منجم 505 % 14
صنعتگر 387 % 11
معمار 198 % 6